jdunapedf.cz

Pedagogická fakulta UK

Termíny talentovek - 10.4. - 13.4. 2017

Deadline podání přihlášky - 28. 2. 2017

Termíny příjímaček - 12. 6. - 23. 6. 2017

5 let studia

300 kreditů

1935 hrnků kávy

3200 stránek poznámek

tě dělí od života učitele

a od možnosti změnit život

4200 dětem

Tři pilíře naší fakulty

Lidskost

Největší problémy vždy způsobují nejasnosti a domněnky. Snažíme se jim vyhnout velkým obloukem. Pokud něco nevíš a potřebuješ pomoc, vždy můžeš přijít za někým ze studentů nebo vyučujících. Ti se vždy pokusí pomoci, popřípadě tě odkáží na správnou osobu, která bude vědět přesnou formu řešení dané věci.

 

Každý z nás občas něco neví, důležité je nedělat mrtvého brouka a prostě se zeptat. Nikomu za to trhat hlavu nebudeme.

Kreativita

Zdá se ti, že dneska se po každém chce, aby byl kreativní bez reálného využití? My si na kreativitě zakládáme, proto
v průběhu roku pořádáme desítky akcí, u kterých bychom tě moc rádi viděli.

 

Máš možnost dát prostor svému kreativnímu duchu, ale zároveň se při každé akci spoustu věcí naučit. Nemluvě o tom, že velmi vítáme studenty, kteří přichází úplně s něčím novým.

Kvalita

Kvalita pro nás není pouze prázdné slovo. Snažíme se školu neustále posouvat dále a ptáme se studentů na zpětnou vazbu. Připomínky i kritika jsou vítány. Stejně tak jako pochvala, když se nám něco podaří.

 

Pracujeme na tom, aby fakulta byla pro studenty nejen příjemným místem ke studiu, ale pomohla jim i nasměrovat jejich život. Společně. Máme totiž stejný cíl, vzdělávat nové generace.

Na jakou jít kolej?

Jak je náročné studium?

Na co se podívat na příjmačky?

Nejlíp vám na to samozřejmě odpoví sami studenti. Vytvořili jsme pro to skupinu na Facebooku, kde se můžete neformálně ptát na co vás zajímá. Snažili jsme se, aby byl ve skupině vždy alespoň jeden student z každého oboru.

© Pedagogická fakulta UK 2017