jdunapedf.cz

Pedagogická fakulta UK

Termíny talentovek - 10.4. - 13.4. 2017

Deadline podání přihlášky - 28. 2. 2017

Termíny příjímaček - 12. 6. - 23. 6. 2017

uchazec@pedf.cuni.cz

www.pedf.cuni.cz

Příručka PedInfo

Příručka pro prváky - zatím ji nepotřebuješ, ale jakmile se k nám v září připojíš, určitě ji využiješ!

Na jakou jít kolej?

Jak je náročné studium?

Na co se podívat na příjmačky?

Nejlíp vám na to samozřejmě odpoví sami studenti. Vytvořili jsme pro to skupinu na Facebooku, kde se můžete neformálně ptát na co vás zajímá. Snažili jsme se, aby byl ve skupině vždy alespoň jeden student z každého oboru.

© Pedagogická fakulta UK 2017