jdunapedf.cz

Pedagogická fakulta UK

Termíny talentovek - 10.4. - 13.4. 2017

Deadline podání přihlášky - 28. 2. 2017

Termíny příjímaček - 12. 6. - 23. 6. 2017

* lze kombinovaně, **lze pouze kombinovaně (dříve dálkově)

 

Bakalářské prezenční studium

Speciální pedagogika*

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Školský management**

Vychovatelství**

 

Informační technologie*

Matematika*

Učitelství pro mateřské školy*

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku**

 

Jaké obory se zaměřením na vzdělávání je u nás možné kombinovat:

 

Anglický jazyk: ČJ, FJ, HV, IT, M, NJ, Pedagogika, RJ, ZSV

Biologie, geologie a environmentalistika: ČJ**, D, Ch*, Pedagogika**, TV, Výchova ke zdraví*

Český jazyk: AJ, BI**, D, FJ, HV, Ch**, M**, NJ, Pedagogika** RJ, Speciální pedagogika, ZSV

Dějepis: BI, ČJ, FJ, Geografie, HV, NJ, ZSV

Francouzský jazyk: AJ, ČJ, D, Pedagogika, ZSV

Geografie: D

Hra na nástroj: HV

Hudební výchova: AJ, ČJ, D, Hra na nástroj, Sbormistrovství

Chemie: BI*, ČJ**, M*, Výchova ke zdraví*

Informační technologie: AJ, M, Pedagogika, TV, Výchova ke zdraví,

Matematika: AJ, ČJ**, Ch*, IT, Pedagogika*, TV, Výchova ke zdraví**,

Německý jazyk: AJ, ČJ, D, ZSV

Pedagogika: AJ, BI**, ČJ** , FJ, IT, M*

Ruský jazyk: AJ, ČJ

Sbormistrovství: HV

Speciální pedagogika: ČJ

Tělesná výchova: BI, IT, M, Výchova ke zdraví, ZSV

Výchova ke zdraví: BI*, Ch*, IT, M**, TV

Výtvarná výchova: samostatně

Základy společenských věd: AJ, ČJ, D, FJ, NJ, TV

 

 

 

Navazující magisterské studium

Psychologie

Speciální pedagogika*

Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ

Učitelství společenských věd, filozofie
a etiky pro SŠ a VOŠ

Pedagogika předškolního věku**

Management vzdělávání**

Biologie**

Informační a komunikační technologie**

Matematika*

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy, možno kombinovat:

 

Anglický jazyk: ČJ, FJ, HV, IT, M, NJ, Pedagogika, RJ, VV, ZSV

Biologie: D, Ch, TV, Výchova ke zdraví,

Český jazyk: AJ, D, FJ, HV, NJ, RJ, Speciální pedagogika, ZSV

Dějepis: BI, ČJ, FJ, NJ, ZSV

Francouzský jazyk: AJ, ČJ, D, Pedagogika, ZSV

Hra na nástroj: HV

Hudební výchova: AJ, ČJ, Hra na nástroj, Sbormistrovství

Chemie: BI, M, Výchova ke zdraví

Informační a komunikační technologie: AJ, M, Pedagogika, TV,

Matematika: AJ, Ch, IT, Pedagogika, TV,

Německý jazyk: AJ, ČJ, D, ZSV

Pedagogika: AJ, FJ, IT, M, Speciální pedagogika**, Výchova ke zdraví**, VV

Ruský jazyk: AJ, ČJ

Sbormistrovství: HV

Speciální pedagogika: ČJ, Pedagogika**, Výchova ke zdraví**, VV

Tělesná výchova: BI, IT, M, Výchova ke zdraví, ZSV

Výchova ke zdraví: BI, Ch, Pedagogika**, Speciální Pedagogika**, TV

Výtvarná výchova: AJ, Pedagogika, Speciální pedagogika

Základy společenských věd: AJ, ČJ, D, FJ, NJ, TV

Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň základní školy*

* lze kombinovaně, **lze pouze kombinovaně (dříve dálkově)

Na jakou jít kolej?

Jak je náročné studium?

Na co se podívat na příjmačky?

Nejlíp vám na to samozřejmě odpoví sami studenti. Vytvořili jsme pro to skupinu na Facebooku, kde se můžete neformálně ptát na co vás zajímá. Snažili jsme se, aby byl ve skupině vždy alespoň jeden student z každého oboru.

© Pedagogická fakulta UK 2017